Information Center for Israeli Art English

אילן ויינר, צייר ופסל. נולד ב-1970. מתגורר בקרית גת.

לימודים

מגמת גרפיקה, ביה''ס התיכון המקיף שלאון
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון