Information Center for Israeli Art English

דליה וייס, ציירת. תערוכות קבוצתיות: 1986 גלרית שלוש, תל אביב. אגודת הציירים והפסלים, תל אביב. 1987 גלרית טאץ ווד. 1992 אגודת הציירים והפסלים, תל אביב. גלרית עמליה ארבל.