Information Center for Israeli Art English

פ"מ וייס, צייר. החל לצייר בגיל 42 לאחר מחלה קשה. למד מנזיר קתולי איטלקי ששהה בארץ את טכניקת הפרסקו.

לימודים

אוטודידקט