Information Center for Israeli Art English

רותם וייס, לשעבר שמוליק קובלקין, צלם. נולד בקרית מלאכי ב-1976 למשפחה חרדית. עזב את משפחתו ואת הדת בגיל 16. החל לעסוק באמנות בתקופת אשפוזו במחלקה הפתוחה בבית החולים הפסיכיאטרי ''איתנים''.

לימודים

המרכז ללימודי צילום ''דאדא'', ירושלים