Information Center for Israeli Art English

יצחק וינברג

יצחק וינברג, ישראלי, נולד בפולין ב-1938.

יצחק וינברג נולד בקרקוב, פולין, בשנת 1938. עם פלישת גרמניה לפולין, בשנת 1939, עבר עם משפחתו לגטו קרקוב. בשנת 1942 נשלחה משפחתו מחנה ההשמדה בלזץ ואילו הוא הוברח אל מחוץ לגטו והוסתר אצל משפחות כפריות. בשנת 1944 הוברח לצ'כוסלובקיה. הוא הועלה ל"רכבת קסטנר" ונשלח למחנה הריכוז ברגן-בלזן. עם שחרור נוסעי הרכבת, הועבר וינברג לשוויץ. בשנת 1945 הוא עלה לארץ ישראל בסגרת "עליית הנוער" דרך איטליה. ספינת המעפילים שבה הפליג נתפשת והוא נשלח לכמה חודשים למחנה המעצר בעתלית. עם שחרורו הוא נשלח למוסד של אגודת ישראל בירושלים. כעבור מספר חודשים, הוא הועבר למוסד בני-עקיבא "תחיה" של עלית הנוער בפתח-תקווה, למשך שלוש שנים. בין השנים 1955-1949 הוא שוהה בכפר הנוער "כפר בתיה" שברעננה את לימודיו התיכוניים עשה בבית ספר של חיל האויר, בו שירת עד לשנת 1964. בין השנים 1977-1964 עוסק כעצמאי בענף חלקי חילוף לרכב.

יצירתו של וינברג, בציור ובעשיית שטיחים, הינה בעלת אופי פיגורטיבי. עבודותיו נושאות אופי אקספרסיבי ומאופיינות במשיכות מכחול בולטות ובנטייה להפשטה חלקית. בנוסף ליצירתו האמנותית עסק רבות בהנצחת השואה על ידי פינות זכרון שיצר בטכניקה יצירת של שטיחי קיר.

לימודים

1980-1977 אמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1982-1980 עשיית שטיחי צמר, כפר האמנים עין הוד