Information Center for Israeli Art English

שלום וינר, נולד בוילנה ב- 1923. עלה לישראל ב- 1942. במלחמת העולם השנייה שהה באיטליה במשך שלוש שנים. עבד אצל האדריכל אריה אלחנני. ב-1958 נשלח לבריסל לתערוכה בינלאומית והיה ממעצבי הביתן הישראלי. ב- 1963 בנה דגם של גטו ורשה עבור מוזיאון השואה בלוחמי הגיטאות.

לימודים

1936 - 1939 למד בביה''ס לאמנויות בווילנה
1984 -1987 למד ציור אצל משה רוזנטליס
גרפיקה

הוראה

1964 - 1982 עסק בהוראה באורט ישראל

פרסים

1973 פרס ישראל בתחום האדריכלות