Information Center for Israeli Art English

נדב ויסמן

נדב ויסמן, ישראלי, נולד ב-1969.

נדב ויסמן נולד בחיפה בשנת 1969. עיקר יצירתו של ויסמן היא בתחום הפיסול. פסליו מאופיינים בגישה פיגורטיבית. ברבות מיצירותיו מופיעים דימויים מקבריים המאזכרים ילדות ופירוק של הגוף האנושי. חי ופועל בתל אביב-יפו.

לימודים

1995 אמנות, אצל בלו פיינרו, חייפה
1999-1995 החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2001-2000 התכנית ללימודי המשך, בית ספר קלישר, תל אביב-יפו
2013-2011 תואר שני, התוכנית הבין תחומית לאומנויות, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו

פרסים

1998 פרס קרן מוזיאון הכט ליוצרים צעירים, מוזיאון ראובן ועדית הכט, חיפה
2002 דיוקן ראשון, פרס מפעל הפיס לאמן צעיר, מפעל הפיס
2005 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2014 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות
2014 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2015 מלגה לתצוגה בחלל לא מסחרי, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב