Information Center for Israeli Art English

שפרה ויסנשטרן

שפרה ויסנשטרן, ציירת. נולדה ברוסיה ב-1929. עלתה לישראל ב-1934. מציירת בעיקר את נופי ירושלים.

לימודים

1965-71 'בצלאל'' ב'ס לאמנות, ירושלים, לימודי ערב
1972-82 השתלמה אצל טובה ברלינסקי