Information Center for Israeli Art English

נחמן ויקרוביצקי, פסל. נולד בפולין ב-1924. החל לפסל לאחר שיצא לגמלאות. מפסל בעיקר את משפחתו שהושמדה בשואה.