Information Center for Israeli Art English

דניאלה וכסלר רסין, ציירת. ב-1952 עלתה ארצה מצרפת עם משפחתה. עסקה 30 שנה בתחום המשפט וכיהנה כשופטת בירושלים.