Information Center for Israeli Art English

יעקב וכסלר

יעקב וכסלר, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1995-1912.

יעקב וכסלר נולד בלייפאיה, לטביה ב-1912. בנעוריו עבר לגרמניה, שם החל ללמוד אמנות בהמבורג. בשנת 1935, לאחר עליית המפלגה הנאצית לשלטון עלה לארץ ישראל והצטרף לקיבוץ עין-החורש. בין השנים 1948-1945 שהה תקופות בעיר צפת. בשנת 1948 היה וכסלר ממקימי קבוצת "אופקים חדשים". בשנת 1950 עבר להתגורר בתל אביב-יפו. בין השנים 1956-1955 שהה בפריז, צרפת. בשנותיו האחרונות התגורר ברמת-גן.

יצירתו המוקדמת של וכסלר הושפעה מן האמנות האקספרסיוניסטית האירופית. בשנות ה-50 של המאה ה-20 הופיעו בציוריו השפעות של הקוביזם. בסוף העשור נטש וכסלר את הציור הפיגורטיבי והחל לעסוק גם בציור מופשט גיאומטרי ובאופ-ארט.

לימודים

1933-1929 אקדמיה לאמנות, המבורג, גרמניה

הוראה

1984-1966 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו