Information Center for Israeli Art

יהודה ולרשטיינר

יהודה ולרשטיינר, ישראלי (יליד גרמניה), 2004-1915.

יהודה ולרשטיינר נולד בגרמניה בשנת 1915. משפחתו עסקה בגילוף חותמות ובעבודה בנחושת. בשנת 1933 נשלח אחיו הבכור להכין את עליית המשפחה לארץ-ישראל, שעלתה בשנת 1934. בני המשפחה התיישבו בבני-ברק, בבניין ששימש גם כבית מלאכה משפחתי בשם "הקישוט בצלאל", שייצר חפצי יודאיקה וקישוט ועבורו יצר ולרשטיינר דגמים. במחצית השנייה של שנות ה-30 למד אמנות וחיתוך-עץ אצל יעקב שטיינהרט בירושלים. בשנות ה-50 היה ולרשטיינר ממקימי כפר האמנים עין הוד. פעל בעין הוד ובבני-ברק.

עיקר יצירתו של ולרשטיינר היתה במדיום הציור וההדפס. נושאיו כללו בעיקר תאורי נוף ודמויות.

לימודים

1935–1939 אצל יעקב שטיינהרט, ירושלים
1952 השתלמות באיטליה ובשוויץ
1955 השתלמות בצרפת, הולנד ושוויץ
1959 השתלמות באיטליה, שוויץ, צרפת, הולנד אנגליה וספרד