Information Center for Israeli Art English

נפתלי וסרמן, צייר. נולד בריגה, ברית המועצות. עלה לישראל בשנות ה-60.

לימודים

האקדמיה לאמנות, ריגה