Information Center for Israeli Art English

עקיבא וסרמן, צייר. נולד בקיבוץ אפק, 1941. פתח משרד לעיצוב גרפי בתל אביב. עיצב למפעלי תעשייה. ב-1980 עבר לקרית האמנים בצפת. מאז 1985 חי בירושלים. עוסק גם במולטי מדיה ומנחה לדרמה יוצרת.

לימודים

1963 סמינר ''אורנים'' אצל מרסל ינקו וי' וכסלר
1964 - 1968 ''בצלאל' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לעיצוב גרפי וציור
1980 - 1988 השתלמות בבלגיה, באיטליה, בצרפת ובגרמניה

הוראה

-1980-83 ב'ס לציור למבוגרים, צפת