Information Center for Israeli Art English

שרה וסרשטרום, פסלת. נולדה בארה''ב, 1963. 1997 השתתפה בביאנלה לפיסול, טוימורה, יפן.

לימודים

1989- 1991 פיסול, מוזיאון תל אביב לאמנות
1992 לימודים פרטיים בבלגיה
אמנות סביבתית, אוניברסיטת חיפה
1993 גילוף, פייטרסנטה, איטליה