Information Center for Israeli Art English

בועז ועדיה

בועז ועדיה, ישראלי, 2017-1951.

בועז ועדיה נולד במושב גת רימון בשנת 1951. במחצית שנות ה-70 של המאה ה-20 היגר לניו יורק, ארצות הברית, שם המשיך בלימודי אמנות. עבודותיו המוקדמות, הכילו שילוב של חומרים כאבן ועץ. עבודות אלו הכילו דימויים של מבנים בעלי אופי פולחני. בשנות ה-80 של המאה ה-80 החל ליצור פיסול פיגורטיבי של דמויות אדם.

לימודים

1971-1967 מכון אבני, תל אביב-יפו
1976-1975 מכון פראט, ניו יורק, ארצות הברית
1977-1976 בית הספר לאמנות, מוזיאון ברוקלין, ניו יורק, ארצות הברית

פרסים

1976-1975, מילגה, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1977-1976, מלגת בקמן, מוזיאון ברוקלין, ברוקלין, ניו יורק, ארצות-הברית
1977 מלגת שהייה, קרן אמריקה היפה, ניו-יורק, ארצות הברית
1985 מענק, הועדה לאמנות חזותית, ארטיסט ספייס, ניו-יורק, ארצות הברית
1988 מענק, הקרן הלאומית לאמנויות, וושינגטון די.סי., ארצות הברית
1992 פרס מוזיאון הטסקושי-גרה-הרה, יפן