Information Center for Israeli Art English

אווה ורדי, צלמת, במאית, מפיקה וצלמת של סרטי תעודה.

לימודים

1979-1976 מחלקת אמנות ורישום, אוניברסיטת הלסינקי
1977-1976 לימודים ב-UIAH, בית הספר לאמנות ואומנויות, פינלנד
1977-1976 האקדמיה לאמנות ולגרפיקה של פינלנד
1978-1976 המכון לגרפיקה, סטוקהולם