Information Center for Israeli Art English

יינון ורדי, צלם. נולד בקיבוץ יגור, 1971.

לימודים

2000-1996 בצלאל, ירושלים

פרסים

1998 מלגת תכנית חילופי סטודנטים, בית הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק, ארצות הברית
2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת להשתלמות בחו"ל