Information Center for Israeli Art English

דב ורזגר, צייר. נולד בפולין, 1912. 1939 - 1945 היה כלוא במחנה הריכוז בבוכנוולד וניצל הודות לציור. עלה לארץ לאחר מלחמת השחרור.

לימודים

1936 - 1938 ציור, האקדמיה בוורשה
1947 האקדמיה לאמנויות היפות ''די בררה'' במילנו