Information Center for Israeli Art English

ראובן זהבי

ראובן זהבי, ישראלי, נולד באלג'יריה בשנת 1957.

צייר, נולד באלג'יריה, 1957. גדל בצרפת ובשנת 1971 עלה לישראל. בין השנים 1979-1976 למד אמנות בבצלאל. בעקבות "מרד הסטודנטים" בבצלאל נפסקו לימודיו באקדמיה. במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 למד אמנות בפריז צרפת. היה ממקימי "קבוצת רגע". בשנת 1988 סיים תואר שלישי. התזה שכתב עסקה בנושא "הכלי כפקטור של יצירה בתמונה".

עיקר יצירתו המוקדמת של זהבי, משנות ה-80 של המאה ה-20, היתה במדיום הציור. עבודותיו נעשו בטכניקה של שמן על בד והכילו דימוים פיגורטיביים שצויירו בסגנון אקספרסי. בחלק עבודותיו המאוחרות יותר עושות שימוש בצילום, וידאו ומדיה דיגיטלית נוספות. רבות מהן מכילות דימויים פוליטים.

לימודים

1979-1976 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1983-1981 תואר ראשון, המחלקה לאמנות, אוניברסיטת פאריז VII, צרפת
1984 תואר שני, המחלקה לאמנות, אוניברסיטת פאריז VII, צרפת (בהצטיינות)
1988 תואר שלישי, המחלקה לאמנות, אוניברסיטת פאריז VII, צרפת

הוראה

1992-1989 היחידה ללימודים עיוניים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1997-1991 מנהל, קלישר, בית הספר לאומנות וטכנולוגיה, תל אביב-יפו
1998-1993 החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1997-1995 הנחיית פרוייקט גמר, המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2005-1998 ראש המחלקה לצורפות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2005- מרצה בכיר, המחלקה לצורפות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים