Information Center for Israeli Art English

מאשה זוסמן

מאשה זוסמן, ישראלית, נולדה בברית המועצות ב-1972.

מאשה זוסמן נולדה בחרקוב, ברית המועצות (כיום אוקראינה), בשנת 1972. בשנת 1989 עלתה לישראל. בין השנים 2004-2000, לאחר לימודי תואר שלישי בפיזיקה, החלה ללמוד אמנות ב"בצלאל". זוסמן היא חברה בקבוצת האמנים המפעילה את גלריה "ברבור" בירושלים. חיה ויוצרת בירושלים.

יצירותיה של זוסמן עושות שימוש בלוחות עץ אורן ממוחזרים, עליהם היא חורטת בעזרת עטים או צורבת בעזרת עט חשמלי. ביצירותיה מופיעים דימויים של דגמים צמחיים או חיות, הבוחנים את מעמדו של הדימוי האמנותי ויחסו לאומנויות עממיות.

לימודים

1996-99 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, תואר שלישי בפיזיקה
2000-04 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, תואר ראשון, המחלקה לאמנות

הוראה

2007 ואילך בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2004 מלגה על שם ד"ר רן ספוז'ניק, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2004 פרס ע"ש אהוד אלחנני, המחלקה לאמנות, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2013 פרס מישל קיקואין, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר, תל-אביב