Information Center for Israeli Art 37
English

מנאר זועבי

מנאר זועבי, ישראלית, נולדה ב-1964.

מנאר זועבי נולדה בנצרת בשנת 1964. בשנות ה-80 של המאה ה-20 למדה חינוך גופני. בסוף שנות ה-90 החלה בלימודי אמנות. יצירותיה של זועבי עוסקות בדימויים פמיניסטיים ובזהות הלאומית הפלסטינית. עיקר יצירתה הוא במדיום המיצב, בו היא יוצרת התערבות וסימון של חללים. לצד אלה יוצרת זועבי מיצגים בעלי אופי טקסי. חיה ופועלת בנצרת ובחיפה.

לימודים

1987-1990 חינוך גופני, מכון וינגייט
1996-1999 תואר ראשון, החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2003-2004 לימודים לתואר שני, החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2014 תואר שני, החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הוראה

ממייסדי בית הספר האלטרנטיבי מסר (תהליך) בנצרת

פרסים

2008 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2009 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2012-2011, מלגת אמן מורה, משרד החינוך התרבות והספורט
2015-2013, מלגת אמן בקהילה, משרד החינוך התרבות והספורט