Information Center for Israeli Art 25
English

מינה זילברמינץ

מינה זילברמינץ, פסלת וציירת. נולדה בפולין, עלתה לארץ בילדותה.

לימודים

סמינר למורים, ירושלים
ספרות עברית, ותולדות האמנות, באוניברסיטה
מכון אבני, תל אביב. בין מוריה - מינה זיסלמן, וכסלר, רוזנטליס ואיציק עדי, פיסול אצל הרי ברון
המדרשה לאמנות, רמת השרון

פסלים במרחב הציבורי

Sculpture: 1995 Ashkelon Statue Park.