Information Center for Israeli Art English

קבוצת זיק

קבוצת ''זיק'' הוקמה ב-1985 בידי אמנים, רובם בוגרי האקדמיה לאמנות ולעיצוב ''בצלאל'', ירושלים. חבריה הם: שרון קרן, יובל רימון, אודי אבן, יגאל גרי, מיכאל אברהמסון, מיכה אזולאי, יואב רכס, אלי אלישר, בן אדם. הקבוצה מעלה מופעים המשלבים בין פיסול לפעולה המתרחשת בזמן ומצרפת לכך מדיומים נוספים, כמו מוזיקה, קולנוע, מופעי אש וזיקוקים.

פרסים

2001 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות