Information Center for Israeli Art 33
English

שירה זלוור נולדה בישראל בשנת 1978.

לימודים

1999- לימודי תולדות האמנות ותיאטרון, האוניברסיטת העברית, ירושלים
2004 בוגרת B.Ed באמנות, המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

פרסים

2005-2004, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת