Information Center for Israeli Art English

חיים זמצקי, צייר. עלה ארצה 1926, התגייס לנוטרות ולמשטרת המנדט. עבר לעירית פתח תקוה בה עבד עד ליציאתו לגימלאות. הציג ב-1973 יחד עם אשתו אסתר ביד לבנים, פתח תקוה.