Information Center for Israeli Art English

יגאל זמר

יגאל זמר, פסל וצייר. נולד בישראל 1938.

לימודים

1972 - 1974 פרט גרפיק סנטר, ניו יורק
1982''בצלאל'', עיצוב סביבתי.
1985-86 פראט אינסטיטוט, ניו יורק לתואר בוגר בארכיטקטורה

הוראה

1979-1984 היה מרצה בכיר באקדמיה ''בצלאל'', י-ם.

פרסים

1965 מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים, אוניברסיטת תל אביב
1969 מילגת לימודים בחו"ל, משרד החינוך והתרבות
1970 קרן מכבי, LSA, ניו-יורק