Information Center for Israeli Art English

עלי זערור

עלי זערור, פלסטיני, 1972-1902.

עלי זערור נולד נולד באל-עזרייה (ביתניה) בשנת 1902. כבר בהיותו בן 12 החל לעבודת עם צלם אנגלי, ממנו קיבל את הכשרתו המקצועית. בשנת 1940 החל לעבוד כצלם במסגרת הצבא הבריטי. באותה עת פעל במעבדה של הצבא הבריטי בסרפנד (כיום צריפין). לאחר תום המנדט הבריטי תיעד את מאורעות מלחמת העצמאות מטעם צבא ירדן. לאחר המחלחמה שימש כצלם של סוכנות AP בביירות, לבנון. בשנת 1950 מונה לתפקיד הצלם הרשמי של עבדאללה, מלך ירדן. באותה תקופה הקים סטודיו תחת השם "סטודיו רוקסי" בעיר העתיקה בירושלים. בעת מלחמת ששת הימים ברח זערור עם משפחתו לירדן. עם שובו גילה כי הסטודיו נפרץ ומרבית ארכיונו אבד.