Information Center for Israeli Art English

יוסף חברוני, פסל, נולד בארץ-ישראל, 1888. התגורר בבית דיסקין, ירושלים. לאחר המלחמה השתקע בפריז ועסק בהוראת הפיסול. נקבר בבית קברות יהודי בהמבורג.

לימודים

בצלאל, ירושלים, עד 1907
באוהאוס, גרמניה