Information Center for Israeli Art

נירה חורב

נירה חורב, ישראלית, נולדה בארצות הברית ב-1952.

עיקר יצירתה של חורב הוא בתחום הציור. ציוריה מאופיינים בצבעוניות עזה ובעירוב טכניקות.

לימודים

1970-1966 מגמת אמנות שימושית, תיכון ויצ"ו צרפת, תל אביב-יפו
1971 ציור, המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו (אצל יחזקל שטרייכמן)
1974-1972 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, הרצליה
1978-1974 בית הספר של המוזיאון לאמנות, בוסטון, ארצות הברית
1983-1982 ציור, אצל משה רוזנטליס, תל אביב-יפו
2010-2008 לימודי המשך, בית הספר של המוזיאון לאמנות, בוסטון, ארצות הברית

פרסים

1968 מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1977-1974, מלגת קרן יעקב אגם ללימודים
1978 מלגת לימודים לשנה החמישית, המוזאון לאמנות, בוסטון, ארצות הברית