Information Center for Israeli Art 29
English

אברהם ("אברהמיק") חזן, ישראלי, נולד ב-1945.

אברהמיק חזן נולד בשנת 1945 בקיבוץ אשדות יעקב. בשנת 1967, לאחר שרותו הצבאי, החל לעסוק בפיסול כאוטודידאקט. בשנת 1972 למד פיסול ב"מכון אבני". יצירותיו הורכבו מאסמבלאז' של חומרים מצויים מסביבתו. בשנות ה-80 החל לעסוק בדימויים של טבע ותרבות, האובייקטים שיצר עשו שימוש במגוון טכניקות. חי ופועל באשדות יעקב איחוד. רבות מעבודותיו מוצבות בחצר הקיבוץ ובגן פסלים ליד ארם-נהריים.

לימודים

1972 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו