Information Center for Israeli Art English

יהודית חיימוף, ציירת, נולדה בארה''ב, 1932. עלתה ארצה ב-1935. בעלת תואר שני בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית, ירושלים. עסקה בעיצוב תכשיטים. למדה ציור אצל נחום טבת, ינקו דמיאן, בן עמי קולר, ישראל מודריאן, יוסי מרק, עדנה טופר ורבקה רוזנטל.

לימודים

בעלת תואר שני בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית, ירושלים.
למדה ציור אצל נחום טבת, ינקו דמיאן, בן עמי קולר, ישראל מודריאן, יוסי מרק, עדנה טופר ורבקה רוזנטל.