Information Center for Israeli Art English

מיכל חלבין

מיכל חלבין, צלמת, נולדה בחיפה 1974.

לימודים

1997-2001המחלקה לצילום במכללת ויצ''ו לעיצוב, חיפה

פרסים

2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2002 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות
2003 מלגת קרן סלומון רוטשילד לסטודיו בצרפת למשך חצי שנה
2003 מלגה מפעל הפיס לתרבות ואמנות בפרוייקט לתצוגה בחו'ל
2003 פרס קרן יהושע רבינוביץ לפרויקטים מיוחדים באמנות
2005-2004, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2004 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות, ישראל
2005 פרס רפאל אנג'ל לצלם צעיר, פרס ראשון