Information Center for Israeli Art English

חיים חלף, פסל, צייר ומגלף בעץ. נולד גרודנה, פולין. עלה לארץ בתום המלחמה, בה היה בין לוחמי הפרטיזנים.