Information Center for Israeli Art English

מרים חלפי, ישראלית, ילידת פולין, 1917 (בקירוב)-2002.

מרים חלפי לבית שטרנבאום נולדה בשנת 1917 בקירוב בסוקולוב (פודולסק), פולין. הבית היה מסורתי וציוני ואביה, שהיה סוחר, לימד אותה בנעוריה עברית. בשנת 1923 בקירוב נפטרה אמה, ובשנת 1926 הגיע המשפחה, שכללה גם את אביה ואחיה, לארץ-ישראל והתיישבה בתל-אביב. היא למדה בסמינר לגננות ועסקה בעבודות מזדמנות לפרנסת המשפחה. בשנת 1937 נישאה למשורר שמעון חלפי. בין השנים 1956-1952 שההתה עם בעלה בשליחות מקסיקו, שם הקימה גן עברי ולמדה פיסול. לצד זאת עסקה בשירה, אותה פרסמה תחת השם 'מרים ברוך'. בשנת 1969 התקבלה לאגודת הציירים והפסלים. בין השנים 1977-1975 יצרה פיסול בקררה ובפייטרה-סנטה באיטליה. בשנת 1992 התפרסם ספר שירה הראשון. חיה ופעלה בתל אביב-יפו. ביתה היא המשוררת רחל חלפי.

עיקר יצירתה האמנותית של חלפי היה בתחום הפיסול. יצירותיה נשאו אופי מופשט-מודרניסטי. בנוסף יצרה כמה עבודות למרחב הציבורי ובהם תבליטים לבית ספר בקרית-גת (1968), פיסול בגן הבנים באופקים (1975) וקיר זכרון בהר הבנים בבני-ברק (1976).

לימודים

1956-1954 פיסול, האקדמיה הלאומית לאמנויות, מכסיקו סיטי, מקסיקו
1956 השתלמות בפיסול, אצל דב פייגין
1965-1963 השתלמות בפיסול, אצל רודי להמן

פרסים

1965 פרס ראשון בתערוכה ארצית של ציירים ופסלים חובבים, בית ציוני אמריקה, תל-אביב