Information Center for Israeli Art English

ליהי חן

ליהי חן, אמנית מיצב, נולדה ברמת גן 1977.

לימודים

2001 בוגרת תואר ראשון בחינוך לאמנות במדרשה לאמנות, מכללת בית ברל (בהצטיינות)
2004 לימודי המשך, בצלאל, ירושלים

פרסים

1999 מלגת הצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סב
א2000 מלגה, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סבא, בעבור הצטיינות בעשייה אמנותית
2003 קרן עידוד היצירה לאמן צעיר ע"ש בלה בריזל וסיומה ברם, בית האמנים, תל-אביב
2003 מלגת הצטיינות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
2004 מלגת מחקר לתזה מצטיינת בפיסול- החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, י-ם
2007 פרס קרן מורשה לאמן צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב