Information Center for Israeli Art English

ענת חנית, ציירת. נולדה בטימישוארה, רומניה.

לימודים

עיצוב גרפי, בצלאל, ירושלים
בית הספר הגבוה לציור של מרגושילסקי, תל אביב
מכון אבני, תל אביב