Information Center for Israeli Art 42
English

רועי ויקטוריה חפץ

רועי ויקטוריה חפץ, ישראלית, נולדה ב-1978.

רועי חפץ נולד כגבר בירושלים בשנת 1978 וגדל בעיר רחובות. בנעוריו למד שנה בפנמייה בשדה בוקר. לאחר סיום לימודי אמנות, בשנת 2005, שהה כשנה בארצות-הברית. לאחר לימודי תואר השני היגר לברלין, גרמניה. בשנת 2013 החל לאמץ זהות מגדרית נשית. יצירותיה של חפץ הן במדיום הרישום. רבים מרישומיה נעשו על גבי ניירות גדולי ממדים.

לימודים

2003 בית הספר לאמנות, המוזיאון לאמנות, בוסטון, ארצות הברית
2005-2001 תואר ראשון, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
2009-2007 תואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)

פרסים

2005 פרס הצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2006 פרס בתערוכה, טיוואן
2009 פרס עידוד היצירה, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2010 מילגת מורה-אמן, משרד התרבות והספורט
2012 מלגת ארגון ארטיס
2013 מלגת שהייה, גלריה ביטנייהן (Bethanien), ברלין, גרמניה
2014 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
מענק, קרן הלוטו, ברלין, גרמניה