Information Center for Israeli Art

עמירם חרל''פ, אדריכל וצלם. נולד בתל אביב 1926. שהה בארצות הברית וחזר לארץ 1971. עובד בעיקר על צילום מקצועי בארכיטקטורה. 1970 יצא לאור ספר צילום של AS TIME GOES BY בהוצאת ברקלי.