Information Center for Israeli Art English

צבי טולקובסקי

צבי טולקובסקי, ישראלי, נולד ב-1934.

צבי טולקובסקי נולד בחיפה בשנת 1934. בילדותו למד ציור אצל מנחם שני. בנעוריו למד טולקובסקי בבית הספר המקצועי שליד הטכניון וכן בבית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה, שם הוכשר כטכנאי מטוסים. בין השנים 1959-1956 למד ב"בצלאל החדש" בירושלים. בין השנים 1961-1959 שהה בפריז, צרפת. באותה תקופה שימש כאסיסטנט של האמן הישראלי יעקב אגם. בין השנים 1967-1966 שהה בניו יורק, ארצות-הברית. באותה עת נחשף לטכניקות שונות במדיום הדפס הרשת. לאחר שובו החל ללמד אמנות ב"בצלאל", שם הקים סדנה לדפוס רשת, וכן היה פעיל בקבוצת האמנים הבין-תחומית "משקוף" ובקבוצת "רדיוס". בשנת 1970 הקים סדנה נוספת בבית האמנים בתל אביב-יפו. בין השנים 1981-1979 התגורר בבוסטון וארח כך בסן פרנסיסקו, ארצות-הברית. בשנת 1984 שימש כמבקר אמנות בעיתון "כל העיר ירושלים" וכן הוציא בשנת 1988 ספר אמן בהוצאת "בצלאל". בשנת 2007 הקים סדנה לייצור נייר ב"בצלאל". טולקובסקי מתגורר במוצא-עילית ופועל בירושלים ובחוה ליד פראג, צ'כיה.

עבודותיו המוקדמות נשאו אופי אקספרסיוניסטי. בעת שהותו בפריז החל טולקובסקי לעסוק בצילום ובפוטומונטאז' בשנות השישים, החל ליצור בהשפעת הפופ ארט אמנות המשלבת בין דימויים פופולאריים לבין הייבטים ביוגרפיים במדיה מגוונות כגון ציור, תבליט ואסמבלאז'. בין השנים 1977-1976 ביצע פעולה אמנותית במחנה הפליטים הנטוש נועימה. שם אסף חפצים מן המחנה וביצע תיעוד צילומי של המחנה ושל המבנים בו, שהוצגו כתערוכה במוזיאון ישראל. בראשית שנות השמונים עסק בעבודות בנייר, שהושפעו גם מן המפגש עם האמנות הילידית של ארצות-הברית.

לימודים

1959-1956 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1961-1959 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
1967-1966 ארט סטודנט ליג, ניו יורק, ארצות-הברית

הוראה

2001-1968 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1988-1985 ראש המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1957 מלגה, קרן נורמן
1959 מלגה, קרן נורמן
1969 פרס ירושלים לציור ופיסול
1990 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1994 פרס שרת המדע והאמנויות ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד המדע והאמנויות
1994 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2004 פרס על מפעל חיים ע”ש מרדכי איש שלום, בית האמנים, ירושלים
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט