Information Center for Israeli Art English

טליה טוקטלי

טליה טוקטלי (ציילר), ישראלית, נולדה ב-1949.

טליה טוקטלי נולדה בשנת 1949 בתל אביב-יפו וגדלה בשכונת רמת-חן. אביה, האנס (עלי) ציילר היה יליד אוסטריה שהגיע לארץ ישראל בשנת 1939. הכחלה לעסוק בקרמיקה בנעוריה. לאחר שרותה הצבאי נרשמה ללימודים בבצלאל. מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 עוסקת טוקטלי גם באוצרות. כיום מתגוררת במבשרת ציון ופועלת במבשרת ציון ובירושלים.

יצירתה של טוקטלי עושה שימוש במגוון של חומרים וטכניקות. עבודותיה המוקדמות, משנות ה-80 של המאה ה-20, עסקו במבנים שנוצרו בעזרת חומר חשוף, בהם שילבה האמנית חומרים אורגניים ותעשיתיים, והעלו אסוציציות של מזבחות, ריהוט או חלקי גוף. החל ממחצית שנות ה-90 ואילך עוסקות עבודותיה במוטיבים ביוגרפיים דרך פרוק והרכבה של חפצים ביתיים.

לימודים

1973 בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב , ירושלים
1974 שנת התמחות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, קרמיקה ועיצוב
1976 השתלמות בפיסול אצל י' אפשטיין, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985 השתלמות ברישום אצל י' הירש

הוראה

1992-1979 מוזיאון ישראל, ירושלים, אמן-מורה באגף הנוער
1992-1991 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה-אורח במחלקה לעיצוב קרמי
1994 ואילך, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה במחלקה לעיצוב קרמי

פרסים

1987 ציון לשבח, טריאנלה עולמית לקרמיקה זעירה, זגרב, יוגוסלביה, ציון לשבח
1996 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2012 ציון לשבח, פרס ע"ש מוד פרידלנד, בית בנימיני, המרכז לקרמיקה עכשווית, תל אביב-יפו
2012 פרס ליוצרים בתחומי העיצוב, משרד התרבות והספורט