Information Center for Israeli Art English

דבורה טושינסקי, ציירת. נולדה בירושלים.

לימודים

פילוסופיה וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
עין הוד
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים,
מכון אבני, תל אביב
מוזיאון ישראל, ירושלים

הוראה

אמנות, המכללה ע''ש קיי, באר שבע