Information Center for Israeli Art English

שולמית מילר

שולמית טייבלום-מילר, ישראלית, נולדה ב-1949.

לאחר לימודי ארכיאולוגיה ותולדות האמנות החלה טייבלום-מילר בלימודי קדרות. חברה בקואופרטיב קרמיקאים "רוח כדים" בירושלים, ובגלריה "8 ביפו", עובדת ומלמדת בסטודיו בגבעתיים.

עבודותיה של מילר, שמרביתן עשויות בפורצלן, שומרות על זיקה לצורות מסורתיות ועל שימושיות של הכלי. ברבות מעבודותיה נעשה שימוש בזיגוגים שונים, ובייחוד בזיגוג קריסטלי ובזיגוג וולקני. מילר מתגוררת ופועלת בגבעתיים.

לימודים

1970-1973 ארכאולוגיה ותולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1979-1982 קרמיקה, מכללת תל-חי, הגליל העליון
2007 התמחות בזיגוג אצל רובין הופר, בית הספר הבינלאומי לאמנויות, ויקטוריה, קולומביה הבריטית, קנדה

הוראה

1990-1982 הוראת קדרות וטכנולוגיה של הקרמיקה במכללת תל-חי
1990 ואילך הוראת קדרות בסדנאות מוזיאון תל אביב

פרסים

2001 פרס במסגרת התערוכה "חלונות לאמנות הקרמיקה – תחרות עיצוב קרמי", רמת אביב, תל אביב