Information Center for Israeli Art English

גבריאל (וונדרמן) טלפיר

גבריאל טלפיר, משורר ואיש אמנות ישראלי, יליד גליציה, 16 ביולי 1901 – 1990

גבריאל טלפיר נולד בשם יוסף וונדרמן בעיר סטניסלבוב שבגליציה בשנת 1901. משפחתו היתה מבוססת ומרובת ילדים, אולם בהיותו בן שלוש נפטר אביו. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נשלח טלפיר לוינה, שם למד בגימנסיה. לאחר המלחמה נרשם טלפיר ללימודי אמנות ופילוסופיה באוניברסיטה של וינה. בשנת 1925 עלה לארץ-ישראל.

בבואו לארץ עבד בעבודות זמניות שונות. בשנת 1928 התיישב בירושלים והתפרנס מכתיבת מאמרים בעיתונים ביידיש. בשנת 1931 ראה אור הגליון הראשון של "גזית", כתב עת לאמנות ולתרבות שייסד. לצד סקירה של האמנות העולמית, סיקר "גזית" את חיי התרבות בארץ ישראל ואח"כ במדינת ישראל. בשנת 1935, שנת השיא של כתב העת, היו ל"גזית" כ-5,000 מנויים. במהלך שנות השישים החלה ירידה במרכזיותו של כתב העת, שחדל להופיע בשנת 1982.

בין ספריו "ציירים יהודים בזמננו" (1937), "חנה אורלוף : חייה ויצירתה" (1950), "ציירים בישראל" (1954), "100 אמנים בישראל" (1971). לצד עבודתו העיתונאית היה טלפיר משורר ומתרגם.

לימודים

1922 בית המדרש למורים מיסודו של הרב צבי פרץ חיות, וינה, אוסטריה
1925 אמנות ופילוסופיה, אוניברסיטת וינה, אוסטריה