Information Center for Israeli Art English

רבקה טלפיר

רבקה טלפיר, ישראלית, ילידת פולין, 2013-1913.

ציירת, נולדה בפולין. אביה שמואל חיים לנדוי, היה ממייסדי הפועל המזרחי. עלתה ארצה ב-1926. 1963 נישאה לגבריאל טלפיר עורך ''גזית''.

לימודים

בית המדרש למורות של ''מזרחי''
המכון לפסיכואנאליזה בהנהלת ד''ר איטינגון
ציור - אצל אלוואיל
ציור עם בן צבי
1942 נישאה לצייר מוהר ולמדה אצלו
1947 - 1951 גרנד שומייר, פריז