Information Center for Israeli Art English

שבתאי טל, צלם. נולד ליד תל אביב, 1939. למד אמנות ב"בצלאל". משנת 1961 שימש כצלם עיתונות. בין היתר סיקר את מלחמת ששת הימים עבור עיתון "Time-Life" האמריקאי. עבד בצוות כתב העת הגרמני ''שטרן'' כצלם וככתב לעניני ישראלי. עבור עיתון זה סיקר את הסכם השלום בין ישראל למצרים, את מלחמת לבנון, האינתיפדה ומלחמת המפרץ.
צילומי המלחמה שלו הוצגו בבית-הכנסת ''בית שלום''

לימודים

1960 בצלאל ב'ס לאמנות,, ירושלים