Information Center for Israeli Art English

משה טמיר

משה טמיר (טולצ'ינסקי), ישראלי, יליד ברית המועצות, 2004-1924.

משה טמיר נולד באודסה, ברית המועצות (כיום אוקראינה), בשנת 1924. בשנת 1927 עלה עם משפחתו לארץ ישראל. באותה שנה נפטרה אמו. בתחילה התגוררה המשפחה בקריית-חיים ובשנת 1939 עברה לירושלים. בשנת 1942 הצטרף להכשרה בקיבוץ בית-אלפא. בין השנים 1944-1943 שירת בפלמ"ח באזור הגלבוע. בין השנים 1948-1947 היה חבר בפלוגות חי"ש של ההגנה. לאחר הקמת צה"ל שירת ביחידה קרבית ובשנת 1949 נפצע בקרב על הגנת ירושלים. בשנת 1950 שינה את שמו ל"טמיר". בין השנים 1960-1955 ו-1963-1961 שהה בפריז, צרפת. עם שובו לישראל, בשנת 1963, התמנה לתפקיד המפקח על לימודי האמנות במשרד החינוך. במסגרת תפקיד זה פיתח סמינרים להוראה ויזם את "שבוע האמנות" בבתי הספר. הוא החזיק בתפקיד זה עד 1988.

יצירתו המוקדמת של טמיר, מסוף שנות ה-40 של המאה ה-20, הכילה דימויים הקשורים למלחמת העצמאות. ציורים אלו, כגון "אמנון הפצוע" (1948), הכילו דימויים של חיילים וקורבנות, אופיינו בסגנון ציור אקספרסיבי ובשילוב בין הפשטה לריאליזם. בשנות ה-50 של המאה ה-20 החל טמיר לעשות שימוש באימפסט כבד בציוריו, שהפכו לדקורטיביים. על הנושאים שהופיעו בעבודותיו נמנים דימויים של חיות וציפורים, לצד תיאורים מיסטיים וארכיטיפים.

לימודים

רישום אצל הרמן שטרוק ופאול ק. הניך, חיפה
פיסול אצל זאב בן-צבי, ירושלים
1947-1944 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1952 אקדמיה לאמנות, רומא, איטליה, ציור ופרסקו
1958-1955 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת

הוראה

1954-1953 בצלאל, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1953-54 מכון אבני, תל-אביב
1961 בצלאל, ירושלים, מנהל שיטוף
1963 משרד החינוך והתרבות, פקח לחינוך אמנות

פרסים

1947 פרס הרמן שטרוק, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1949 פרס לאמנים ישראליים צעירים , בית האמנים של תל-אביב,על הציור "אמנון הפצוע"
1961 פרס ראשון, הביאנלה של סן פאולו, סן פאולו, ברזיל

פסלים במרחב הציבורי

1980 אולם כנסים (PALAZZO VECCHIOׂ) רומא, איטליה, ציורי קיר (פרסקו)