Information Center for Israeli Art English

יואל טנא (טננבאום)

יואל טנא (טננבאום), נולד בפולין, 1975-1899.

יואל טננבאום נולד בלודג', פולין. בנעוריו עסק בציור ובפיסול בחומר, ואף הציג בתערוכה בעיר הולדתו. בשנת 1920 עלה לארץ ישראל, במסגרת קבוצת חלוצים. במסגרת הקבוצה שימש כסטט בסלילת כביש טבריה-טבחה. בעקבות מפגש עם בוריס שץ הוזמן טננבאום ללמוד בבצלאל.
בשנת 1923 שינה את שמו ל-'אשוח', נסע לצרפת, שם למד בבוזאר בפריז. לאחר לימודיו חזר לארץ-ישראל והצטרף עם קבוצתו לקיבוץ תל-יוסף. הוא השתתף במספר תערוכות קבוצתיות. בשנת 1927 עבר לירושלים. במהלך שנות השלושים של המאה ה-20 התפרנס מתכנון וביצוע מצבות קבורה ומשיטוט של פסלים ציבוריים כגון אנדרטת האריה השואג של מלניקוב, התבליטים של בניין י.מ.ק.א בירושלים ועוד. בסוף שנות הארבעים, שינה את שמו ל'טנא'.

לימודים

1922-1921 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1924-1923 בית הספר לאמנויות יפות, הבוזאר, פריז, צרפת

פרסים

1924-1923, פרס על עיצוב מדליה לזכר הברון הירש, יק"א (החברה היהודית להתיישבות)