Information Center for Israeli Art English

שמואל טפלר

שמואל טפלר, ישראלי, יליד פולין, 1998-1918.

שמואל טפלר נולד בהרוביישוב, שבפרובינציית לובילין, פולין, בשנת 1918 במשפחה חרדית ולמד ב"חדר" בילדותו. בעת מלחמת-העולם השניה שהה במוסקבה, רוסיה, שם עבד כצייר דגמים בבית חרושת לטקסטיל. לאחר עבר לאוזבקיסטן ומשם לסיביר, שם עבד בהנחת פסי רכבת ובציור קריקטורות. בעוד משפחתו נספתה בשואה. לאחר המלחמה חזר לפולין וגילה כי משפחתו נספתה בשואה. בשנים 1949-1946 שהה במילנו, איטליה, שם למד אמנות. בשנת 1949 עלה לישראל והתגורר במגדל־אשקלון (כיום אשקלון), שם עבד כמורה לציור. בשנת 1950 התקבל כחבר באגודת הציירים ובשנות ה-60 של המאה ה-20 היה כיהן כחבר ועד באגודה. בשנות ה-50 של המאה ה-20 השתקע ביפו.

עיקר יצירתו של טפלר היתה בתחום מדיום הציור. מרבית העבודות צויירו בפורמטים קטנים בצבעי שמן. עבודות אלו, אופיינו בהפשטה צורנית, בנטייה לשימוש במשטחים ובהנחת מכחול אקספרסיביות.

לימודים

1939 בוגר, בית-ספר תיכון לאמנות, וילנה, פולין
1949-1946 אקדמיה ברארה, מילנו, איטליה

פרסים

1974 מדליית מסדר הכבוד, אונסקו
1975 פרס איטליה לאמנות