Information Center for Israeli Art English

יוסף טפר

יוסף טפר, יליד האימפריה הרוסית, פעל בארץ-ישראל ובארצות-הברית, 1977-1886

יוסף טפר נולד מזריץ', האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה), בשנת 1886. ב-1910 הוזמן, על ידי בוריס שץ, לשמש מורה לציור ב"בצלאל", אולם לבסוף לא לימד בבית-הספר. באותה עת, כנראה, נסע לפריז. לאחר שובו לאימפריה הרוסית, עסק בעיצב תפאורות לתיאטרון ואף היה פעיל בהגנה היהודית נגד הפוגרומים. בשנת 1922 עלה לארץ-ישראל והתיישב בירושלים. בסוף שנת 1925 הקים בית ספר לאמנות בשם "בן-אורי" בביתו של ד"ר בוגרשוב בתל-אביב. בשנת 1929 היגר לארצות-הברית. בתחילה התיישב בבוסטון ולאחר מכן התגורר בניו-אורלינס, הוואי ולבסוף במקסיקו, שם נפטר.